Voorwaarden

1. Algemene voorwaarden

1.1 Toegangsbepalingen
Om toegang te hebben, zich te installeren en te verblijven op het terrein heeft men de toestemming nodig van de directie. Twee-assige caravans of kampeerwagens worden niet toegelaten.
Men heeft de verplichting te waken over de voorzieningen van, en op de goede gang van zaken op de camping, tevens de verplichting om het campingreglement te respecteren.
Het verblijven op camping La Coccinelle impliceert dat men het campingreglement accepteert en zich er aan houdt. Jongeren in groepsverband zijn niet welkom op onze camping.

1.2 Politieformaliteiten
Iedereen die tenminste één nacht op de camping wil verblijven, dient vooraf zijn identiteitspapieren te tonen bij de receptie en dient het, door de politie vereiste, formulier in te vullen.
Minderjarigen die niet vergezeld gaan van hun ouders worden alleen toegelaten tot het campingterrein met schriftelijke toestemming van de ouders.

1.3 Het installeren van de kampeeruitrusting
De tent, caravan of camper en alle bijbehorende materialen dienen te worden geïnstalleerd op de door de beheerder aangegeven plaats.

1.4 Receptie
Geopend van 08.30 tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 18.00 uur in het seizoen. Daarbuiten is de receptie geopend naar behoefte van de kampeerders. Men treft er alle informatie aan betreffende de diensten op het campingterrein, informatie over winkels, activiteiten die georganiseerd worden, toeristische attracties in de omgeving en diverse adressen die nuttig kunnen zijn.

1.5 Betalen
De tarieven worden vermeld op het bord bij de ingang van het campingterrein en in de receptie. De verschuldigde bedragen worden berekend per nacht of volgens de voorafgaande reservering.
Kampeerders wordt gevraagd de receptie in te lichten over hun vertrek aan de vooravond ervan. Tevens wordt dan gevraagd om het verschuldigde te voldoen.

1.6 Lawaai en stilte
De gebruikers van het campingterrein wordt dringend verzocht alle geluiden en gesprekken die hun buren kunnen hinderen te voorkomen. Geluidsapparatuur moet naar behoren afgestemd zijn. Deuren en kofferbakken dienen zo discreet mogelijk gesloten te worden. Honden en andere dieren mogen niet vrij rondlopen. Zij worden buiten het terrein uitgelaten. Ze mogen ook niet alleen op de camping achtergelaten worden, al of niet opgesloten. Er wordt absolute stilte verlangd van 23.00 tot 08.00 uur.

1.7 Bezoekers
Na toestemming van de directie, kunnen bezoekers toegelaten worden op de camping op verantwoordelijkheid van de gasten die hen ontvangen. De kampeerder ontvangt zijn bezoeker(s) in de receptie. De ontvangende kampeerder wordt een bedrag in rekening gebracht, zoals op de tarievenlijst vermeld. Bezoekers parkeren hun auto op de parkeerplaats voor de ingang van de camping.

1.8 Verkeer
Op het campingterrein geldt een maximum snelheid van 10 km/uur. Er is geen verkeer toegestaan tussen 22.00 en 08.00 uur. De auto wordt geparkeerd op de toegewezen plek en wel zodanig dat dit geen enkel last bezorgd voor de andere kampeerders.

1.9 Omgang met onze faciliteiten
Van een ieder wordt verwacht dat hij zich onthoudt van enige actie die kan leiden tot vermindering van de hygiëne, de kwaliteit, het aangezicht of de verzorging van het terrein en zijn installaties. Vuil water wordt niet zomaar weggegooid. Vuil water tanks dienen in de daartoe bestemde stortbak geledigd te worden. Huishoudelijk en ander afval wordt gescheiden en in de vuilniscontainers bij het gebouw gedeponeerd. Wasgoed wordt in alle discretie achteraan de eigen plek te drogen gehangen zonder de buren te hinderen.
Beplantingen en bloembakken moeten gerespecteerd worden. Er mag niet in bomen worden gespijkerd, noch takken worden gebroken of gezaagd. Het is verder niet toegestaan om de plaats op eigen wijze te begrenzen dan wel geulen te graven. Elke degradatie toegebracht aan de vegetatie, het hekwerk, het campingterrein of de faciliteiten op het terrein wordt aan de veroorzaker in rekening gebracht. De kampeerder dient de plek gedurende zijn verblijf in dezelfde staat te houden als aangetroffen bij aankomst.

1.10 Veiligheid
Alle vormen van open vuur zijn niet toegestaan. Kooktoestellen moeten goed onderhouden zijn en zij dienen niet onder gevaarlijke omstandigheden gebruikt te worden. In geval van brand waarschuwt u onmiddellijk de directie. Brandblussers kunnen gebruikt worden wanneer dit nodig is. Een eerste-hulp-koffer bevindt zich bij receptie.
Kampeerders zijn voor hun eigen zaken verantwoordelijk. Zij moeten de aanwezigheid van verdachte personen meteen melden bij de receptie. Alhoewel de directie overdag de gang van zaken in de gaten houdt, worden kampeerders verondersteld de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

1.11 Sport en spel
Het gebruik van de speeltoestellen, tennisbaan en zwembad zijn op eigen risico.
Kinderen staan altijd onder toezicht van hun ouders.

1.12 Achterlaten van onbeheerd materiaal
Om materiaal onbeheerd op het terrein achter te laten hebt u de toestemming van de directie nodig. Voor stalling wordt een vergoeding gevraagd.

1.13 Publicatie
Het campingreglement hangt bij de ingang van de camping en is op aanvraag bij de receptie.

1.14 Overtreding van het reglement
Als een kampeerder het verblijf van anderen verstoort of de voorschriften van het campingreglement niet respecteert, kan de directie de kampeerder mondeling of, indien hij dit nodig acht, schriftelijk, waarschuwen en verzoeken de overlast te staken. In geval van ernstige of herhaalde overtreding van het campingreglement en nadat de kampeerder door de directie is gewaarschuwd, kan de beheerder de overeenkomst met de kampeerder opzeggen en hem de toegang tot het terrein ontzeggen. Een strafbaar feit wordt aan de politie of autoriteiten gemeld.

1.15 aansprakelijkheid
U dient een aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Wij raden u dringend aan om ook een annulering verzekering af te sluiten, evenals een verzekering die er voor zorgt dat uw eigen auto, camper, tent of caravan goed zijn verzekerd.

De camping (directie) kan niet aansprakelijk gesteld worden:
– voor enig tijdelijk defect of stopzetting in de verstrekking van publieke voorzieningen.
– voor het tijdelijk niet werken van installaties / apparatuur op de camping of in de verhuur accommodatie.
– voor enig verlies of verwonding veroorzaakt door buitengewone weersomstandigheden, overstromingen, stakingen of zaken waarover de directie geen controle heeft.
– voor enig verlies of ongemak veroorzaakt door of ten laste van de huurder als de accommodatie is vernietigd of vergelijkbaar beschadigd voor de aanvang van de huurperiode. In dit laatste geval zal de directie binnen 7 dagen na de melding, aan de huurder alle reeds betaalde bedragen met betrekking tot de huurperiode terugbetalen.

De aansprakelijkheid van de camping (directie) zal nooit het bedrag overschrijden, dat betaald is voor de huurperiode.

2. Bijzondere voorwaarden

2.1 Zwembad
Toegang tot het zwembad is voorbehouden aan campinggasten. Alleen strakke zwemkleding is toegestaan, derhalve geen shorts, bermuda’s en dergelijke. Er worden geen uitzonderingen gemaakt.

2.2 Huisdieren
Huisdieren zijn welkom op onze camping. Van elk huisdier wordt verwacht dat er voldaan is aan inentingsvoorschriften. Bewijs van vaccinatie moet worden geleverd op eerste verzoek van de betreffende autoriteiten dan wel van de directie. Huisdieren mogen nooit alleen worden achtergelaten op de campingplaats. In de verhuur accommodaties zijn geen huisdieren toegestaan.
Zorg er echter wel voor dat ze geen overlast bezorgen bij andere gasten op het terrein. Buiten de eigen kampeerplaats moeten honden aangelijnd zijn. Uitlaten uitsluitend buiten het campingterrein. Honden zijn niet toegestaan op het speelveld, speeltuin en sportveld.

2.3 BBQ en open vuur
BBQ’s met kolen en alle vormen van open vuur zijn niet toegestaan. BBQ’s op gas zijn wel toegestaan.

3. Specifieke huur- en betalingsvoorwaarden

3.1 Reservering camping / verhuuraccommodatie:
Het reserveren van een kampeerplaats of stacaravan gaat via het boekingsformulier.
Alle reserveringen zijn op naam en niet overdraagbaar. Een reservering is uitsluitend geldig voor één familie en voor één plaats. (max 6 personen per kampeerplek).
Uw reservering wordt bevestigd door onze boekingsbevestiging voor het totaalbedrag welke in twee termijnen betaald moet worden.
Wij adviseren U een annuleringsverzekering af te sluiten omdat deze niet in ons tarief is opgenomen en alle betalingen als verworven worden beschouwd.

3.2 Betaling
3.2a. Verhuuraccommodatie: De eerste termijn binnen 6 dagen na de boekingsdatum en de tweede termijn 6 weken voor aankomst.
3.2b. Camping: De eerste termijn binnen 6 dagen na de boekingsdatum en de tweede termijn 4 weken voor aankomst. Bij een totaal bedrag onder 100 euro, bedraagt de 1e betaling 50 euro.

U kunt uw betaling overmaken op onze Franse bankrekening.
Door het overmaken van de betaling geeft U te kennen akkoord te gaan met de reservering en de voorwaarden.

3.3 Waarborgsom verhuuraccommodatie
Bij aankomst dient er een waarborgsom à 100,00 € contant te worden betaald.
De borgsom wordt, na verrekening van evt. geconstateerde gebreken op de dag van uw vertrek weer aan u terugbetaald. 

3.4 Aankomst en vertrek
3.4a. Verhuuraccommodatie: De verhuuraccommodatie kan op de aankomst dag na 15.00 uur en voor 20.00 uur betrokken worden en dient op de vertrek dag voor 10.00 uur ’s morgens weer verlaten te worden.
3.4b. Camping: De voor u gereserveerde plaats kan op aankomst dag na 14.00 uur en voor 20.00 uur betrokken worden en dient op vertrek dag voor 12.00 ’s morgens weer verlaten te worden.
Verlate aankomst of vroegtijdig vertrek geeft geen recht op korting, restitutie of schadevergoeding.

3.5 Schoonmaak
3.5a. Verhuuraccommodatie: U wordt vriendelijk verzocht uw accommodatie schoon en netjes achter te laten in de staat zoals u dat aantrof bij uw aankomst. 
3.5b. Camping: U wordt vriendelijk verzocht uw staanplaats netjes achter te laten en alle tentharingen op te ruimen. Wij beschikken over een speciale stortplaats waar u uw chemisch toilet kunt legen.

3.6 Linnengoed
3.6a. Verhuuraccommodatie: In de verhuuraccommodatie zijn dekbedden en kussens aanwezig inclusief linnengoed en een keukenpakket. U dient het linnengoed na gebruik onbeschadigd en compleet achter te laten.

In geval van een conflict is uitsluitend de originele tekst in het Frans bindend.

css.php